Go to Top

Arbo

Arbokol fugemasse

Arbokol 1000, en enkomponent fugemasse til påføring med pistol. Hærder ved indvirkning af luftens fugtighed. Arbokol 1000 kan anvendes til fugning af ekspansions- og kompressionsfuger, omkring facadeelementer og paneler, murværk, beton, natursten, brystværn og udhæng.
Arbokol 2000, beregnet til fugning ved byggeri og konstruktioner, der er udsat for bevægelser og påvirkninger. Fugemassen er særlig velegnet til ekspansionsfuger og kompressionsfuger, betonfuger og fuger i stationære betonkonstruktioner, som f.eks. Vand-reservoirer og lignede.

Arbokol 2150, en tokomponent, flydende polymerfugemasse på polysulfidbasis beregnet til påføring med pistol. Når komponenterne blandes, hærder massen til en gummiagitg og fleksibel fuge, der hårdnakket binder til en lang række byggemeaterialer, inkl. jern og andre metalforbindelser, glas, keramisk elementer, beton, sten murværk og tømmer.

Arbokol 2175, en tokomponent fugemasse bestående af klæber og hærder, der efter blanding hærder ti en kraftig, gummilignende fugemasse. Arbokol 2175 tåler gentagen ekspansion og kompression uden tab af vedhæftningsevne.

Arbokol 1025, en to-komponent fugemasse udviklet med hovedvægten lagt på fugning af flisebelægninger og andre forhold hvor fugefladerne kan være våde, samt til fugning der er udsat for konstant vandpåvirkning. Den er særdeles anvendelig til brug ved swimming pools, og lignende installationer. Også velegnet til fuger mellem rørgennemføringer og til flisebelagte områder med kraftigt slid.

Adshead Ratcliffe, Arbo fugemasse til båddæk er baseret på et neutralt hærdende, modificeret polymerfugemasse, som hærder ved optagelse af luftens fugtighed og danner en permanent fleksibel tætning.