Go to Top

Arbo Kol 1000

Arbokol  1000 polysulfidfugemasse

Enkomponent fugemasse polysulfid, der hærder med luftens indvirkning.

* Påføres ad een gang med fugepistol.

* Hærder til en fast, men fleksibel gummi fuge.

* Fås i flere nuancer.

* Klæber fortrinligt og holder godt.

Specifikationer:

Overholder Britisk Standard 5215, 1986.

Hovedanvendelse: Forsegling mellem facadepaneler, inddækning, omkring vinduesrammer, finish på termorudesystemer.

Arbokol  1000 er en enkomponent masse baseret på olysulfidpolymerer. Hærdning ved luftens indvirkning.

Fuldstændig hærdning er tilendebragt efter to til fire uger, under normale vejr og temperaturforhold. på grund af den relativt langsomme afhærdning må brugen af Arbokol 1000 begrænses til situationer, hvor fugen

ikke udsættes for de store bevægelser inden hærdning er komplet. Efter endt hærdning kan fugemassen fint opsuge bevægelser og yde en elastisk, holdbar og vejrsikker forsegling.

Det anbefales ikke at anduvende Arbokol 1000 på steder hvor tiden ikke tillader fuld hærdning før fugen udsættes for kørende eller gående trafik, skoler etc.

Under sådanne omstændigheder anbefales brug af Arbokol tokomponent fugemasse.

 

Produktbeskrivelse

 

Fugestørrelser: Fuger med Arbokol 1000 bør ikke være under 6 mm dybe på ikke porøse flader, og på løse eller porøse flader skal fugedybden sættes op til 8 – 10 mm. Fugens dimensioner beregnes til ikke under 5 gange den forventede bevægelse, og underingen omstændigheder under 6 mm bredde.   

Arbokol 1000 egner sig til fuger op til 25 mm i bredden.

Almindeligvis bør fugen indrettes således, at massens dybde svarer til halvdelen af bredden, under hensyn til  det allerede nævnte. Hvis Arbokol 1000 bruges som glasinddækning, skal der være mindst 6 mm overlapning på hver side.

For at få de bedste dimensioner, hvor en fuge er dyb i forhold til bredden, kan man anvende bagmateriale ned i fugen, så at der bliver den rigtige arbejdsdybde for Arbokol 1000. I Bevægelsesfuger drages der omsorg for, at fugemassen kun klæber til de to modstående  sider. Stabil skumlister med lukkede celler kan anven des som kombineret bagmateriale og bundbeskyttelse


Der bør vælges en skumliste med meget små celler,
eller en der danner overfladeskind. Pas på ikke at beskadige skummet under montering i fugen, da dette kan forårsage blæredannelse i fugemassen.

Brug skumstrimmel med et tværsnit, der er ca. 25%  større end åbningen. En afmaskning med glat PVC-  tape i bunden vil forhindre tilklæbning, når der bruges  bagmateriale så som pap, samt hvor fladerne eller  kræver det.

 

Farver: Grå, sort, hvid, portland, teak, mørk bronze,  lys brun eller rustik rød.

Holdbarhed/lager: Opbevar fugemassen på et tørt og køligt sted, ikke i direkte sollys. Temperaturen skal ligge under 25 grader. Hvis fugemassen opbevares korrekt i uåbnet emballage, er holdbarheden minimum

 9 måneder.

Tilbehør:

ARBO  Primer, nr. 925 og 7750

ARBO  Cleaner  nr. 13

ARBO  Fugepistol

Egenskaber under arbejdet og i brug

Form: Pasta

Tørstofindhold: 98,5 %

Arbejdstemperatur: 5 – 50 grader c.

Hærdningstid: Produktet er normalt hærdet igennem på 2 uger til 4 uger, under normale vejrforhold og normal temperatur. Den påførte fugemasse danner en støvtør hinde inden for 24 timer.

Temperaturområde efter hærdning:

Minus 40 til plus 90 grader c.

Brandbarhed: Afhærdet Arbokol 1000 fremmer ikke forbrænding.

Modstandsdygtighed overfor kemikalier:

Upåvirket af de fleste almindeligt forekommende, fortyndede baser og syrer. Modstår benzin, diesel og jetbrændstof samt, når den er hærdet, de fleste opløsningsmidler og vegetabilske olier.

Modstandsdygtighed overfor UV lys:Udmærket.

Skjolder: Fugemassen giver ikke skjolder brugt på materialer så som beton, muresten og natursten.

Bevægelsestolerance:

( Bevægelsesfaktor )

I stødkanter 25 % tryk eller stræk.

I overlapninger ( på skrå ) 50 %

Levetid: Forventet levetid over 20 år.

Vedligeholdelse:  Korrekt anvendt bør fugemassen ikke kræve vedligeholdelse i sin levetid. beskadigede partier kan fjernes på det pågældende stykke, og efter afrensning og grundig fyldes op med frisk masse ifølge forskrifterne.